Společně za lepší Novomitrovicko z.s.

Spolek „Společně za lepší Novomitrovicko z.s.“ začal vznikat při přípravách na volby do zastupitelstva obce Nové Mitrovice, která se nachází v okrese Plzeň-jih, kraji Plzeňském, v červenci roku 2018. Už při schůzkách ohledně voleb jsme začali uvažovat, že kdyby našim kandidátům volby nevyšly, určitě bychom chtěli pokračovat ve vymýšlení a pořádání kulturních a sportovních akcí v obci i nadále.

Samotné první zasedání a první zápis proběhl 30.11.2018 a do spolku šlo společně 7 kamarádů – zakladatelů. Už od zimy jsme společně pořádali několik kulturních akcí, spustili jsme Facebookové stránky a začali jsme vydávat zpravodaj s názvem Novomitrovická hláska.

Nyní má spolek 8 členů a několik dalších kamarádů, kteří se podílejí na chodu a organizaci spolku. A všichni máme zájem, nápady a energii na dění v našich obcích. Budeme se i nadále snažit, abychom přispěli rozvoji obcí a nabídli občanům zábavu v oblasti kultury a sportu.

Monika, Lucka, Ondra, Martin, Michal, Luboš, Míša, Kristýna